Eind 2011 zijn de resultaten van het onderzoek Beperkt weerbaar verschenen. Beperkt weerbaar is een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Resultaten laten zien dat van de mensen met een verstandelijke beperking naar eigen zeggen 61% van de vrouwen en 23% van de mannen ooit seksueel geweld heeft meegemaakt, variërend van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot verkrachting.
Klik hier om het rapport te downloaden