Edusex biedt diverse consulten aan voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis.

Wij bieden zowel binnen een individueel consult als ik groepsverband (van 3 tot 4 personen) diverse ondersteuningen aan. Dit is afhankelijk van de individuele zorgvraag van de cliënt.

De individuele consulten kunnen over diverse thema’s gaan. Zo kunt u denken aan weerbaarheid, seksuele voorlichting, bijzonder seksueel gedrag, seksuele problemen en anderen zaken.

Wanneer we met een groep cliënten aan de slag gaan spreken we over een cursus.

Een cursus bestaat uit gemiddeld 10 bijeenkomsten. Voor aanvang van de cursus wordt er een intakegesprek gehouden, waarin doelen worden bepaald. Na afloop van de cursus wordt er een evaluatie verslag geschreven.

Edusex maakt gebruik van zeer concreet voorlichtingsmateriaal, de cliënt krijgt bij alle cursussen een werkboek met werkladen, dat na afloop van de cursus door de cliënt als geheugensteuntje gebruikt kan worden. Op deze manier kan de informatie herhaald blijven worden met dezelfde materialen. Voor veel cliënten blijkt dat herhaling van het geleerde erg belangrijk is om ze de geleerde vaardigheden te blijven behouden.

Incident begeleiding

Mensen met een verstandelijke beperking en/of ASS zijn vaak beperkt weerbaar en vaak makkelijker te manipuleren.

Zo kan het voorkomen dat ze anderen na doen of dingen die ze via de televisie of het internet hebben gezien aannemen als “normaal” en dat dit hun richtlijn is.

Ze zijn zich vaak niet bewust of iets wel of niet kan. Zo komen sommige cliënten in vervelende situaties terecht. Dit betekend dat ze soms grenzen van anderen over zijn gegaan. Ook kan het zijn dat iemand anders over de grenzen van de cliënt is gegaan. Vaak snappen zij niet wat er mis is gegaan. De kans op herhaling blijkt heel groot wanneer er geen adequate begeleiding wordt gegeven. Dit kan begeleiding zijn in het aanleren van de sociale normen en regels rondom seksualiteit of het verbeteren van de weerbaarheid.

Edusex biedt begeleiding aan ouders en cliënten na nare seksuele ervaringen en na grensoverschrijdende situaties.

 

Op deze site heb ik ervoor gekozen om het woord cliënt te gebruiken, natuurlijk kunt u dit woord ook vervangen voor, leerling, kind, etc.