Sinds kort is Edusex zich volop aan het verdiepen in hulpmiddelen voor Transmannen en Transvrouwen. Vanuit Rutgers WPF kwam de vraag of Edusex hier ook materialen in aan kon bieden, omdat men nu veelal moet zoeken of producten vanuit het buitenland moet laten overkomen. Ook is het daarom vaak niet mogelijk de producten eerst te kunnen bekijken. Op dit moment zijn we nog druk bezig ons te verdiepen in passende materialen. Heeft u al wensen of ideeën? Laat het ons vooral weten, wij denken graag mee en zijn blij met informatie die ons verder kan helpen.

Ondanks dat we op de website van Edusex veel spreken over mensen met een beperking, willen we duidelijk aangeven dat wij niet vinden dat transmannen of transvrouwen een beperking hebben. Wel willen wij antwoord kunnen geven d.m.v. diverse materialen op de specialistische hulpvraag die er is.